\

LegislatieLegislația Uniunii Europene

REGULAMENTUL (CE) NR. 883/2004 din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială

REGULAMENTUL (CE) NR. 987/2009 din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate social 

DIRECTIVA 96/71/CE din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

 

Legislația națională

CODUL MUNCII  din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) - REPUBLICARE*)

LEGE nr. 16 din 17 martie 2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

HOTĂRÂRE nr. 337 din 18 mai 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României

NORME METODOLOGICE din 18 mai 2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României